Augustopol

Sołtys- Przewodniczący Rady Sołeckiej: Wojciech Łuczak

Rada Sołecka:

1. Kazimierz Kwiatkowski

2. Stanisław Pękala

3. Ściślewski Daniel

4. Szarwas Marzanna