Dąbrowice I

Sołtys- Przewodnicząca Rady Sołeckiej- Jadwiga Szadkowska


Rada Sołecka:

1. Monika Jabłońska

2. Marcin Braszkiewicz

3. Ewa Okupska

4. Edyta Swędera