Dąbrowice II

Sołtys- Przewodnicząca Rady Sołeckiej- Jadwiga Dominowska


Rada Sołecka:

1.  Danuta Danecka

2. Maria Szarwas

3. Teresa Gawrońska

4. Wiesława Kwiatkowska

5. Jadwiga Rybicka