Dąbrowice III

Sołtys- Przewodnicząca Rady Sołeckiej- Piotr Winiecki


Rada Sołecka

1.  Alicja Piotrowicz

2. Mieczysław Mruk

3. Zenona Kwiatkowska

4. Jan Pawłowski