Liliopol

Sołtys- Przewodnicząca Rady Sołeckiej- Katarzyna Zasadzińska


Rada Sołecka:

1. Roman Pacholczyk

2. Grzegorz Dropiński