Mariopol

Sołtys- Przewodniczący Rady Sołeckiej- Grzegorz Górski


Rada Sołecka:

1. Bożena Lipińska

2. Anita Truszczyńska