Ostrówki

Sołtys- Przewodnicząca  Rady Sołeckiej- Jacek Spryszyński


Rada Sołecka:

1. Zofia Szarwas 

2. Małgorzata Kubikowska

3. Lech Kacprzak

4. Lidia Kacprowicz

5. Marek Kacprzak

6. Monika Komorowska