Witawa

Sołtys- Przewodnicząca Rady Sołeckiej- Zofia Kacprowicz


Rada Sołecka:

1. Tadeusz Kacprowicz

2. Dariusz Mujta

3. Michał Wąs

4. Tomasz Krawczyk