Zgórze

Sołtys- Przewodnicząca Rady Soleckiej- Krystyna Jaskulska


Rada Sołecka:

1. Wojciech Korytek

2. Grzegorz Sobczak

3. Jacek Szaumkessel

4. Roman Popis