Szczepimy się

Dane teleadresowe

Urząd Gminy w Dąbrowicach
ul. Nowy Rynek 17
99-352 Dąbrowice

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

Wójt Gminy Dąbrowice: 
Dorota Dąbrowska
tel.: (024) 252 25 87 
tel/fax.: (024) 252 25 87     
                                                         
e-mail: wojt
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste,sprawy obronne i obrony cywilnej

Monika Karpierz                  
tel: ( 024) 252 25 95                                                         
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skarbnik Gminy:
Jolanta Skowrońska                              

tel.: (024) 252 25 92
tel./fax.: (024) 252 25 87
e
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Krzysztof Danecki    

tel.: (024) 252 25 87
tel./fax.: (024) 252 25 87
e
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

REFERAT FINANSOWY            

Z-ca Skarbnika
Agnieszka Mańkowska  
tel.: (024) 252 25 92 
fax.: (024) 252 25 87
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Księgowa
Wiotetta Pietrzak 
tel.: (024) 252 25 92 
fax.: (024) 252 25 87
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat, zwrotu podatku akcyzowego. Kasa 
Inspektor Dorota Błaszczyk
tel.: (024) 252 25 90
fax.: (024) 252 25 87
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej i opłat, gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodnej, pomocy publicznej, zwrotu podatku akcyzowego, BIP
Inspektor Patrycja Dębicka

tel.: (024) 252 25 90
fax.: (024) 252 25 87
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

STANOWISKA PRACY            

Stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, gospodarki komunalnej, gospodarki nieruchomościami, gospodarki drogowej, rolnictwa, leśnictwa, weterynarii, ochrony środowiska, pozwolenia na alkohol oraz planowania przestrzennego, mienie komunalne. 

 Pomoc administracyjna 

tel.: (024) 252 25 83

fax.: (024) 252 25 87
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stanowisko ds. inwestycji,pozyskiwania środków pozabudżetowych, ochrona zabytków, zamówień publicznych, działalności gospodarczej, inwestycji, remontów, przygotowanie dokumentacji dla celów sprzedaży ,dzierżawy najmu lokalami przetargów zarządu i użytkowania wieczystego.

 Podinspektor Dominika Krzemińska

tel.: (024) 252 25 83
fax.: (024) 252 25 87
e-mail: nieruchomości
@dabrowice.pl

Stanowisko pracy ds. zasiłków rodzinnych, wychowawczych, pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego, archiwizacja, oświata, współpraca z organizacjami pozarządowymi, p.poż,
Pomoc administracyjna Michał Bińkowski
tel.: (024) 252 25 91
fax.: (024) 252 25 87
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stanowisko pracy ds. obsługi rady gminy, gospodarki wodnej, oświetlenie uliczne,  Fundusz sołecki, pozyskiwania środków pozabudżetowych
Referent Małgorzata Bukowska
tel.: (024) 252 25 91
fax.: (024) 252 25 87
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu

Pomoc administracyjna Krystyna Bewicz
tel.: (024) 252 25 87
fax.: (024) 252 25 87
e-mail:
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

- tel./fax (024) 252 50 32
- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biblioteka Gminna
tel. (024) 252 29 49

Zespół Szkół w Dąbrowicach
tel./fax (024) 252 25 12
Dyrektor Małgorzata Sokołowska
tel. (024) 252 25 33


Nr konta bankowego
29 9023 0006 0130 0101 2000 0010
Bank Spółdzielczy Krośniewice, Oddział w Dąbrowicach


Wpłaty za podatki, opłaty za wodę , za czynsz, opłaty skarbowe:
64 9023 0006 0130 0101 2000 0350

Wpłaty za odpady komunalne

88 9023 0006 0130 0101 2000 0500