Szczepimy się

eDeklaracja

DEKLARACJA W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008,z późn. zm.).
Składający: Właściciel nieruchomości zamieszkanych, właściciele nieruchomości niezamieszkanych położonych na terenie Gminy Dąbrowice.
Termin składania: Pierwszy termin składania do 30 kwietnia 2013 r. a następne w ciągu 14 dni od zaistniałych zmian.
Miejsce składania: Urząd Gminy w Dąbrowicach, ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice.