Szczepimy się

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Dąbrowice zajmuje się Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/482/12 z Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012, Gmina Dąbrowice należy do regionu gospodarki odpadami komunalnymi nr I. Według ww. uchwały regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych dla regionu I (RIPOK) znajduje się w Krzyżanówku (gm. Krzyżanów).