Szczepimy się

Zmiana deklaracji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do Urzędu Gminy do dnia 9 sierpnia 2013 roku.