Szczepimy się

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Dąbrowice zajmuje się Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/482/12 z Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012, Gmina Dąbrowice należy do regionu gospodarki odpadami komunalnymi nr I. Według ww. uchwały regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych dla regionu I (RIPOK) znajduje się w Krzyżanówku (gm. Krzyżanów).

 

Odbiór odpadów komunalnych

UWAGA!!!

W dniu 06.07.2013r. zostaną odebrane odpady komunalne za miesiąc czerwiec od właścicieli, którzy do tej pory mieli podpisane umowy z Zakładem Komunalnym w Krośniewicach.

Nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi

Od 1 lipca 2013 roku na terenie całego kraju, w tym również na terenie Gminy Dąbrowice obowiązywać będą nowe zasady zbiórki i utylizacji odpadów komunalnych oraz rozliczenia należności za odbiór z poszczególnych nieruchomości.

Każdy właściciel nieruchomości miał obowiązek złożyć do gminy DEKLARACJĘ( termin upłynął 30.04.2013 r.), która jest podstawą do naliczania opłaty ponoszonej przez mieszkańców nieruchomości.

W razie zmiany:

  • danych np. liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
  • stawek opłaty właściciel nieruchomości otrzymuje, nową deklarację, którą powinien złożyć w ciągu 7 dni od daty otrzymania.

W razie niezłożenia deklaracji wójt w drodze określi w drodze decyzji wysokość opłaty.

Wysokość opłaty wyniesie za lipiec:

  • 3 zł od osoby na miesiąc w przypadku osób segregujących odpady
  • 6 zł od osoby na miesiąc w przypadku osób nie segregujących odpady

Wysokość opłaty za lipiec i pozostałe miesiące może ulec zmianie.