Szczepimy się

Zarządzenie nr 14

Grafika przedstawia: Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na terenie gminy Dąbrowice we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacja dot. prac na Stacjach SUW

 

 

Urząd Miasta i  Gminy Dąbrowice informuje, iż od dnia 19.02.2024 r.  rozpocznie się Remont Stacji  Uzdatniania Wody znajdujących się na terenie Gminy Dąbrowice. W związku z powyższym mogą następować obniżenia ciśnienia wody w sieci wodociągowej, jak również przerwy w dostawie wody.

Za utrudnienia przepraszamy

 

 

 

Zaproszenie na wydarzenie ,,Porozmawiajmy w Łódzkiem o biznesie '' 21.02.2024r. w Łowiczu

Grafika przedstawia Zaproszenie na wydarzenie ,,Porozmawiajmy w Łódzkiem o biznesie'' 21.02.2024r. w Łowiczu.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu kutnowskiego

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu kutnowskiego.

 

Informacja o obrocie sadzeniaka ziemniaka niewiadomego pochodzenia

Grafika przedstawia informację z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi z ostrzeżeniem przed obrotem sadzeniakami ziemniaka niewiadomego pochodzenia.

Ostrzeżenie meteorologiczne 16/2024

Grafika przedstawia ostrzeżenie meteorologiczne dot. wystąpienia zjawiska oblodzenia.