Szczepimy się

"Czyste Powietrze" - uwaga na oszustów!

"Czyste Powietrze" - uwaga na oszustów!

 

Przestrzegamy mieszkańców przed firmami wykonawczymi, które w ostatnim czasie pojawiają się na terenie Gminy Dąbrowice oferując odpłatne usługi w zakresie dofinansowań do wymiany kotłów oraz sporządzenia wniosków w ramach Programu "Czyste Powietrze", powołując się na współpracę z Urzędem Miasta
i Gminy Dąbrowice. Gmina Dąbrowice, na podstawie porozumienia z WFOSiGW, prowadzi nieodpłatny punkt doradczy. Mieszkańcy naszej Gminy mogą za pośrednictwem tutejszego Urzędu złożyć wniosek o dotację oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu.

W związku z licznymi pytaniami oraz zgłoszeniami telefonicznymi, które miały miejsce w ostatnich dniach, przestrzegamy mieszkańców przed pseudo-urzędowymi firmami oferującymi odpłatne usługi przygotowania wniosku o dotację, których ulotki pojawiają się w Państwa skrzynkach pocztowych.
Firmy te sugerują, że realizują przy rzekomej współpracy
z Urzędem Miasta i Gminy Dąbrowice, Urzędem Marszałkowskim lub Unią Europejską, program antysmogowy wymiany pieców z dotacją.
Taka współpraca firmy wykonawczej z Urzędem Miasta
i Gminy Dąbrowice jak i programami unijnymi, o których piszą, nie ma pokrycia w rzeczywistości.

Są to wyłącznie oferty próbujące nakłonić Państwa do zamówienia usługi instalacji nowego źródła ciepła bez jakiejkolwiek gwarancji na dotację czy refundację kosztów wymiany pieca.

Przypominamy, że Mieszkańcy, którzy wyrażają chęć korzystania z dofinansowania wymiany swojego starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła powinni zgłosić się do Urzędu Miasta i Gminy Dąbrowice.

LIV Sesja Rady Miejskiej Dąbrowice

Link do LIV Sesja Rady Miejskiej Dąbrowice z dnia 31.03.2023

https://www.youtube.com/watch?v=7zul5fh7J6Y

 

 

Zarządzenie 27/2023

Grafiki przedstawiają Zarządzenie Nr 27/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dąbrowice z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na terenie gminy Dąbrowice we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ostrzeżenie meteorologiczne 20/2023

Grafika przedstawia ostrzeżenie meteorologiczne ostrzegające przed wystąpieniem przymrozków w dniach 27-29.03.2023

Złote Gody 2023

Szanowni Mieszkańcy!
Serdecznie zachęcam do zgłaszania par małżeńskich, zamieszkujących na terenie naszej gminy, które w 2023 roku będą obchodziły Jubileusz Złotych Godów – 50 lecie pożycia małżeńskiego (małżeństwa zawarte w 1973 roku bądź w latach wcześniejszych, jeżeli medale nie zostały jeszcze przyznane).
Zgłoszenia można dokonać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dąbrowicach, ul. Nowy Rynek 17 bądź pod nr telefonu 24 252 25 95 do dnia 31 marca 2023 roku. 

 

Dorota Dąbrowska
Burmistrz Miasta i Gminy Dąbrowice
 

bezpłatna mammografia 2023

Grafika przedstawia zaproszenie na bezpłatną mammografię w dniu 24 maja 2023 (środa) w godzinach 9.00-17.00 przy Ośrodku Zdrowia w Dąbrowicach.