Szczepimy się

Informacja o grypie ptaków

Grafika przedstawia informację o rozporządzeniu w sprawie zaleceń dot. bezpieczenistwa przeciw grypie ptaków