Szczepimy się

Od 1 lipca 2021 powstał obowiązek składania deklaracji do CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW CEEB,

Drodzy Mieszkańcy
????Od 1 lipca 2021 powstał obowiązek składania deklaracji do CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce.
CEEB ma wspierać działania w wymianie kopciuchów, a tym samym walkę ze smogiem. Za budowę systemu CEEB odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.
????CZEGO DOTYCZY DEKLARACJA
Deklaracja dotyczy źródła/ źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.
????W JAKI SPOSÓB MOZNA ZŁOŻYĆ DEKLARCJĘ
• W formie elektronicznej, czyli przez Internet – sposób najszybszy i najwygodniejszy
• W formie papierowej – wypełniony dokumenty można będzie wysyłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie ( zgodnie z lokalizacją budynku)
????NA KIM SPOCZYWA OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Obowiązek spoczywa ma właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw
????W JAKIM TERMIN TRZEBA ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ
Na wysłanie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliwa
????Jakie źródła ciepła trzeba będzie zgłosić do CEEB?
W ustawie określono źródła ciepła, które będą podlegać obowiązkowi zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W ramach tych urządzeń i instalacji wskazano: sieć ciepłowniczą, kocioł grzewczy na paliwa stałe, piec kaflowy lub wolnostojący opalany paliwem stałym (węgiel, pellet, drewno), kominek na paliwo stałe, kocioł olejowy, gazowy podgrzewacz przepływowy lub/i pojemnościowy, kominek gazowy, grzejnik gazowy, nagrzewnicę gazową, promienniki gazowe, trzony kuchenne, piecokuchnię, kuchnię węglową, pompę ciepła, instalacje ogrzewania elektrycznego oraz kolektory słoneczne.
????????????????Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia będą groziły kary grzywny.
Więcej informacji można uzyskać pod linkiem: