Szczepimy się

Jubileusz Złotych Godów - komunikat

Szanowni Mieszkańcy!
Serdecznie zachęcam do zgłaszania par małżeńskich, zamieszkujących na terenie naszej gminy, które w 2022 roku obchodziły lub będą obchodziły Jubileusz Złotych Godów – 50 lecie pożycia małżeńskiego (małżeństwa zawarte w 1972 roku bądź w latach wcześniejszych, jeżeli medale nie zostały jeszcze przyznane).
Zgłoszenia można dokonać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dąbrowicach, ul. Nowy Rynek 17 bądź pod nr telefonu 24 252 25 95.

 

Dorota Dąbrowska
Wójt Gminy Dąbrowice