Szczepimy się

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Urząd Gminy w Dąbrowicach informuje, że wnioski o dodatek węglowy przyjmowane są w budynku Urzędu Gminy

w godzinach pracy od 7.30 do 15.30 – pierwsze piętro, pokój  nr 9 i 10.