Szczepimy się

Informacja o realizacji przedsięwzięcia grantowego ,, Dostępny Samorząd”.

 

 

Grafiki przedstawiają:

 

 

Informacja o realizacji przedsięwzięcia grantowego ,, Dostępny Samorząd”.

 

W dniu 15.11.2022 r. Wójt Gminy Dąbrowice Dorota Dąbrowska podpisała Umowę nr DSG/0733 o powierzenie grantu w ramach projektu ,, Dostępny samorząd- granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022.

Przedsięwzięcie grantowe ,, Dostępny Samorząd” ogłoszone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i finansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne będzie wsparciem dla Gminy Dąbrowice
w spełnieniu wymogów określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności usług dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Celem projektu będzie także poprawa i wzrost dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Dąbrowice dla osób ze szczególnymi potrzebami. Działania zostaną zrealizowane w budynkach Urzędu Gminy w Dąbrowicach, Zespołu Szkół w Dąbrowicach.

Kwota pozyskana przez Gminę Dąbrowice na realizację projektu wynosi 88.100,00 zł.

 

 

 

Informacja o realizacji przedsięwzięcia grantowego ,, Dostępny Samorząd”.

 

W dniu 15.11.2022 r. Wójt Gminy Dąbrowice Dorota Dąbrowska podpisała Umowę nr DSG/0733 o powierzenie grantu w ramach projektu ,, Dostępny samorząd- granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022.

Przedsięwzięcie grantowe ,, Dostępny Samorząd” ogłoszone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i finansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne będzie wsparciem dla Gminy Dąbrowice
w spełnieniu wymogów określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności usług dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Celem projektu będzie także poprawa i wzrost dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Dąbrowice dla osób ze szczególnymi potrzebami. Działania zostaną zrealizowane w budynkach Urzędu Gminy w Dąbrowicach, Zespołu Szkół w Dąbrowicach.

Kwota pozyskana przez Gminę Dąbrowice na realizację projektu wynosi 88.100,00 zł.

 

oraz plakat o treści:

Gmina Dąbrowice
z siedzibą w ul. Nowy Rynek 17,
99-352 Dąbrowice


realizuje przedsięwzięcie grantowe „Dostępna Gmina”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest wsparcie dla Gminy Dąbrowice w spełnieniu wymogów określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności usług dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Wartość grantu: 88.100,00 PLN