Szczepimy się

GMINA DĄBROWICE przyjmuje wnioski od mieszkańców na zakup węgla w ramach zakupu preferencyjnego na okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023r

GMINA DĄBROWICE przyjmuje wnioski od mieszkańców na zakup węgla w ramach zakupu preferencyjnego na okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023r. Wnioski o zakup mogą złożyć wszystkie osoby uprawnione, które chcą dokonać zakupu węgla w tym okresie.

Do zakupu preferencyjnego węgla uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. 

UWAGA: CENA ZA TONĘ KAŻDEGO RODZAJU WĘGLA WYNOSI 2000 ZŁ.

Warunki zakupu preferencyjnego przedstawiają się następująco:

  1. Proponowane sortymenty to węgiel gruby (orzech), węgiel typu ekogroszek.

  2. Przewidywane ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego: 1,5 tony do 30 kwietnia 2023 roku. Osoby, które zakupiły preferencyjnie węgiel w roku 2022 w mniejszej ilości niż maksymalna lub nie zakupiły węgla, mogą ująć we wniosku niewykorzystaną część limitu z roku 2022. Maksymalna ilość możliwa do zakupienia wynosi 3 tony.

  3. Cena za 1 tonę paliwa stałego sprzedawanego przez Gminę Dąbrowice będzie wynosiła 2 000 zł brutto.

  4. Do ceny wskazanej w punkcie 3 jest wliczony koszt transportu paliwa stałego z miejsca składowania do gospodarstwa domowego. 

Składanie wniosków przez mieszkańców:

  1. Wypełniony „Wniosek o preferencyjny zakup węgla kamiennego dla gospodarstwa domowego na okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.” mieszkaniec składa w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Dąbrowice przy ul. Nowy Rynek 17 (sekretariat).

  2. Weryfikacji wniosku dokonuje pracownik Urzędu Miasta i Gminy Dąbrowice.

  3. W przypadku posiadania węgla na składowisku wyznaczonym przez Gminę, pracownik Urzędu Miasta i Gminy Dąbrowice zadzwoni do wnioskodawców, aby zgłosili się po odbiór faktury VAT i dokonali wpłaty za węgiel w kasie Urzędu Miasta i Gminy Dąbrowice do godz. 13.45 bądź przelewem na wskazany rachunek bankowy w wyznaczonym terminie.

  4. Telefony w sprawie odbioru faktury oraz zapłaty będą wykonywane wg kolejności wpływu do Urzędu wniosków.

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek węgiel 2023 (1).pdf)wniosek węgiel 2023 (1).pdf[ ]345 kB