Szczepimy się

Informacja od Wojewody Łódzkiego

Grafika przedstawia rozporządzenie nr 9/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 14 lutego 2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszarów zapowietrzonych i zagrożonych, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tych obszarach