Szczepimy się

NIieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelske oraz edukacja prawna

Szanowni Państwo Realizując obowiązek wynikający z zapisów art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), w załączeniu przesyłam informację przypominającą organizację i zasady funkcjonowaniu punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w tym Nieodpłatnej Mediacji oraz Harmonogram przyjęć w punktach NPP i NPO prowadzonych przez Powiat Kutnowski na terenie Powiatu Kutnowskiego w Kutnie, Żychlinie i Krośniewicach w 2023 roku. W załączeniu szczegółowe informacje.