Szczepimy się

Od 28 kwietnia 2023 r. świadectwo charakterystyki energetycznej będzie obowiązkowe przy sprzedaży i wynajmie mieszkania lub budynku.

Świadectwo energetyczne (inaczej: paszport energetyczny, certyfikat energetyczny) to dokument wskazujący, jakie jest w danym obiekcie zapotrzebowanie na energię. Chodzi zarówno o energię elektryczną, jak i ogrzewanie, chłodzenie, podgrzewanie wody oraz wszelkie inne potrzeby wymagające dostarczenia energii do budynku. Ważność świadectwa to 10 lat, o ile nie nastąpiła zmian charakterystyki energetycznej budynku (np.termomodernizacja).

 

Za brak wymaganego certyfikatu grozi kara grzywny. Kara grozi również za błędnie sporządzone świadectwo.

 

W przypadku wynajmu nieruchomości kopię certyfikatu energetycznego należy dołączyć do umowy najmu w momencie jej zawierania. Najemca nie może zrzec się prawa do otrzymania dokumentu. Co więcej, informacje zawarte w świadectwie energetycznym trzeba będzie koniecznie podać w ogłoszeniu o wynajmie. Nowy obowiązek dotyczy tylko nowych umów najmu (zawartych po wejściu nowelizacji prawa w życie). Trzeba pamiętać, że świadectwo musi dotyczyć tylko wynajmowanej nieruchomości (lub części nieruchomości, np. pokoju), a nie całego budynku.

W przypadku budowy domu inwestor będzie miał obowiązek dołączyć kopię świadectwa energetycznego do wniosku o pozwolenie na użytkowanie budynku albo do zawiadomienia o zakończeniu budowy. Bez tego dokumentu niemożliwe będzie legalne użytkowanie domu. Co ważne, ten sam obowiązek dotyczy inwestorów stawiających budynki wielorodzinne.

 

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/Swiadectwa-charakterystyki-energetycznej