Szczepimy się

Oświadczenia stypendium i zasiłki szkolne

Informacja dotycząca stypendiów szkolnychOsoby, które złożyły wnioski
o stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023 zobowiązane są do złożenia oświadczenia dotyczącego zmiany bądź braku zmiany w dochodach.

Oświadczenia będą przyjmowane
w dniach
od 20.03.2023 r. do 20.04.2023 r.Druki oraz więcej informacji, dostępne
u Pana Michała Bińkowskiego pokój nr 11 oraz pod numerem telefonu nr 24 252 25 95.