Szczepimy się

NABÓR NA UCZESTNIKA PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2023

 

 

NABÓR NA UCZESTNIKAPROGRAMU
„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2023

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dąbrowice Dorota Dąbrowska  informuje, że od dnia 08 maja 2023 roku rozpoczna się nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowicach. Program przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie  o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Program finansowany jest  ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Głównym celem Programu jest zwiększenie dostępności usług asystenta jako formy wsparcia  osób z niepełnosprawnością.

 

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy m.in. przy:

 

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce,

 • załatwieniu spraw urzędowych,

 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu z niej.

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług osobistego asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia i dostarczenia jej  do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Dąbrowicach,  ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice lub wysłanie pocztą tradycyjną  na powyższy adres.

 

Karty zgłoszenia w formie papierowej są dostępne w  M-GOPS w Dąbrowicach oraz na stronie Gminy i M-GOPS .

 

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

W przypadku większej liczby osób zainteresowanych zostanie utworzona lista rezerwowa.

 

 

 

Załączniki:

 

 1. Karta Zgłoszenia AOON 2023,

 2. Oświadczenie Uczestnika o wyborze osoby wskazanej na  Asystenta,

 3. Oświadczenia Uczestnika o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku w ramach realizacji Programu,

 4. Zakres czynnościZałącznik nr 8 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023”

 5. Program AOON – edycja 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  Załączniki do pobrania poniżej: