Szczepimy się

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Urząd Miasta i Gminy Dąbrowice informuje, że wnioski o stypendium szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej przyjmowane będą w budynku Urzędu Miasta i Gminy Dąbrowice w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30 – pierwsze piętro, pokój  nr 9 w dniach: 4.09. - 15.09.2023.

Wysokość stypendium wypłacanego uczniowi może być wypłacana od jednego do dziesięciu miesięcy w danym roku szkolnym. Wysokość ww. świadczenia oceniania będzie indywidualnie od sytuacji materialnej. Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Dąbrowice.