Szczepimy się

Dofinansowanie do Odnawialnych Źródeł Energii – Informacja dla mieszkańców cz. II

Dofinansowanie do Odnawialnych Źródeł Energii
– Informacja dla mieszkańców cz. II

 

Gmina Dąbrowice z uwagi na duże zainteresowanie udziałem w projekcie pn.: „Dostawa
i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Dąbrowice”
planowanym do realizacji przez Gminę Dąbrowice w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, Priorytet – FELD.02 – Fundusze Europejskie dla Zielonego Łódzkiego, Działanie – FELD.02.05 Odnawialne źródła energii, przekazuje poniżej informacje dotyczące konieczności złożenia deklaracji udziału i ankiety technicznej.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, zarówno mieszkańcy, którzy wyrazili swoje zainteresowanie i chęć uczestnictwa w projekcie telefonicznie jak i mieszkańcy gminy, którzy są zainteresowani, a nie dokonali jeszcze zgłoszenia w Urzędzie Miasta i Gminy Dąbrowice proszeni są o złożenie deklaracji udziału w projekcie oraz stosownej ankiety technicznej w siedzibie UMiG Dąbrowice do dnia 01.09.2023 r. (tj. piątek) do godz. 15:30.

Osoba zainteresowania montażem instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii obligatoryjnie składa deklaracje udziału i ankietę (instalacja fotowoltaiczna wraz
z magazynem energii)
. Natomiast osoba zainteresowana montażem pompy ciepła powietrze-woda wraz z deklaracją udziału powinna złożyć ankietę (pompa ciepła).

Deklaracje dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Dąbrowice oraz do pobrania jako załącznik do niniejszej informacji.