Szczepimy się

Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 15 z dnia 04.09.2023

Dnia 04.09.2023 upłynął termin zgłaszania i rejestracji kandydatów na członka Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Kutnie.

Komisja Okręgowa Nr 15 w Dąbrowicach wyznaczyła dodatkowy termin, który upływa 08.09.2023 o godz. 12.00.

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia można pobrać ze strony: https://bip.dabrowice.pl/dokumenty/2870