Szczepimy się

Dożynki 2023 - podziękowania

Dnia 26 sierpnia 2023 roku w Dąbrowicach odbyły się uroczystości z okazji odzyskania praw miejskich przez Dąbrowice, piknik „Bezpieczny i ekologiczny powrót do szkoły” oraz Dożynki Gminne pod Narodowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Organizatorami tego wydarzenia była Gmina Dąbrowice oraz Powiat Kutnowski. 

Chcielibyśmy serdecznie podziękować naszym partnerom:

Marszałkowi Województwa Łódzkiego Grzegorzowi Schreiberowi,

Lokalnemu inwestorowi oraz sponsorowi firmie Engie Zielona Energia Sp. z o. o.,

Animex Foods Sp. z o. o.,

JBF Group,

Dino Polska S.A.,

Polfarmex S.A.,

Zakład Gospodarki Komunalnej z Chodcza,

Zakład Usług Komunalnych,

DROGON,

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.,

Kelloggs,

Leiber,

Wotex,

Sommers,

Florian,

EnerBio,

AMZ Kutno,

Bar u Bogusi,

Outcast Airsoft Team,

Dudki 11 – Centrum Motoryzacyjne,

PreZero Service Centrum Sp. z o. o.,

Stowarzyszenie Wesoła Pasieka,

Aquas,

MagneVita,

Wspomnienie na Życzenie,

Piekarnia Dąbrowice,

MPC,

Cyberkultura,

Agencja Ochrony VIPER,

Centrum Medyczne DERMEX,

Dziękujemy służbom mundurowym za ich prelekcje oraz zaangażowanie w nasze wydarzenie:

Komendzie Powiatowej Policji w Kutnie,

Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie,

9 Łódzkiej Brygadzie Obrony Terytorialnej,

Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

Kutnowskiemu Szpitalowi Samorządowemu.

Dziękujemy księdzu proboszczowi Zbigniewowi Świsłowskiemu za odprawienie uroczystej Mszy Świętej z okazji odzyskania praw miejskich oraz za pobłogosławienie tegorocznych plonów.

Dziękujemy Panu Markowi Matuszewskiemu,

Panu Tadeuszowi Woźniakowi,

Panu Senatorowi Przemysławowi Błaszczykowi,

Panu Tomaszowi Walczewskiemu oraz pracownikom Referatu Promocji i Informacji Starostwa Powiatowego w Kutnie.

Dziękujemy Starostom tegorocznych dożynek,

delegacjom poszczególnych sołectw oraz sołtysom.

Chcemy złożyć serdeczne podziękowania dla:

Druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Dąbrowice,

Pań z Kół Gospodyń Wiejskich Augustopol, Baby, Dąbrowice, Klub Kobiet Aktywnych, Mariopol-Rozopol, Liliopol, Ostrówki, Witawa, Zgórze.

Dziękujemy Paniom Dorocie i Marlenie Grabskim z miejscowości Baby.

Dziękujemy Paniom Barbarze Jabłońskiej i Katarzynie Malec z Dąbrowic.

Dziękujemy Państwu Małgorzacie i Piotrowi Kwiatkowskim.

Dziękujemy Pani Bożenie Olesińskiej i Kacprowi Olesińskiemu.

Dziękujemy Panu Markowi Pietrzakowi.

Dziękujemy Pani Małgorzacie Janeckiej – Burdyka.

Dziękujemy Wójtowi Gminy Chodów Panu Markowi Kowalewskiemu.

Szczególne podziękowania przesyłamy dla biura detektywistycznego Rutkowski, w szczególności dla Pana Krzysztofa.

Dziękujemy Stowarzyszeniu „Lechita“ Pana Marka Drabika.

Dziękujemy Dyrektorowi Zespołu Szkół w Dąbrowicach Pani Mirosławie Wolskiej,

Pani Kierownik Beacie Drążkiewicz

oraz Paniom kucharkom za pomoc w przygotowaniu pysznego poczęstunku dla Państwa.

Dziękujemy naszemu zespołowi Dąbrowickie Nutki oraz dzieciom z Zespołu Szkół w Dąbrowicach za występy uświetniające uroczystość.

Dziękujemy Dyrektorowi Dąbrowickiego Centrum Kultury.

Dziękujemy bardzo serdecznie pracownikom oraz stażystom, a szczególnie pracownikom samorządowym z Urzędu Miasta i Gminy w Dąbrowicach, jak również wszystkim Państwu, którzy przyczynili się do zorganizowania dzisiejszej uroczystości.

Zdjęcia wykonane przez: fot. PanoramaKutna.pl