Szczepimy się

Informacja o możliwości przekroczenia poziomu ozonu w powietrzu

 

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu
Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (180 μg/m3) dla ozonu w powietrzu.
Data wystąpienia 13.09.2023 r. godz. 9.00
Przewidywany czas trwania ryzyka od godz. 9.00 dnia 13.09.2023 r. do godz. 24.00 dnia 13.09.2023 r.