Szczepimy się

13 listopad 2023 - dzień wolny

Zgodnie z Zarządzeniem nr 66/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dąbrowice w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Dąbrowice za święto przypadające w dniu 11 listopada 2023 roku informujemy, iż 13 listopada 2023 roku ustanawia się dniem wolnym od pracy.