Szczepimy się

Zaproszenie na spotkania promocyjne Albumu z fotografiami Kutna i powiatu kutnowskiego

Grafika przedstawia zaproszenie na spotkania promocyjne Albumu z fotografiami Kutna i powiatu kutnowskiego.