Szczepimy się

Zabezpieczanie instalacji wodociągowej i wodomierza

Urząd Miasta i Gminy Dąbrowice  przypomina, iż w związku z niskimi temperaturami zwracamy uwagę na prawidłowe zabezpieczanie instalacji wodociągowej i wodomierza!

Najbardziej wrażliwymi na zamrożenie miejscami są wodomierze, które często znajdują się
w nieogrzewanych piwnicach, pomieszczeniach gospodarczych, klatkach schodowych, garażach lub studzienkach.

Natomiast zabezpieczenie miejsca, w którym zlokalizowany jest wodomierz oraz jego ochrona przed zamarznięciem leży po stronie Odbiorcy usług.

W przypadku zamarznięcia wodomierza, Odbiorca usług pokrywa koszty zakupu nowego lub naprawy uszkodzonego wodomierza.

OBOWIĄZKIEM ODBIORCY USŁUG JEST WIĘC ZABEZPIECZENIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ I WODOMIERZA PRZED ZAMARZNIĘCIEM.

Apelujemy o poważne podejście do naszej informacji w celu uniknięcia przez Odbiorców Usług nie tylko dodatkowych kosztów, ale również okresowego braku wody w przypadku zamarznięcia instalacji.