Szczepimy się

Informacja dot. przyjmowania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego

Informujemy, że od wtorku, tj. 23 stycznia 2024 r. Urząd Miasta i Gminy Dąbrowice rozpoczyna przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku osłonowego według nowego wzoru na rok 2024, które należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2024 roku. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wypłata zostanie zrealizowana jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Wysokość tegorocznego dodatku osłonowego wynosi 50 proc. zwaloryzowanej wartości dodatku za rok 2022. W związku z tym, że wskaźnik waloryzacji wynosi 14,4 proc., aktualne stawki dodatku są następujące:

228,80 złotych dla jednoosobowego gospodarstwa domowego

343,20 złotych dla gospodarstwa 2-3 osobowego

486,20 złotych dla gospodarstwa domowego 4-5 osobowego

657,80 złotych dla gospodarstwa domowego składającego się z 6 i więcej osób.

Gospodarstwom opalającym domy węglem przysługuje podwyższony dodatek osłonowy wynoszący odpowiednio: 286 zł, 429 zł, 607,75 zł i 822,25 zł.

Wysokość dochodów uprawniająca do otrzymania dodatku nie została zwaloryzowana i wynosi 1500 zł na osobę w rodzinie i 2100 zł dla osoby samotnej.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 24 252 25 83 oraz w siedzibie urzędu pokój nr 9.