Szczepimy się

Zwrot podatku akcyzowego 2024

Każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty  w cenie oleju  napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien :

  • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r.  złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r.  złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.


Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:
160,60 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
5,84 zł * średnia roczna liczba świń
i
58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni

Dotacje będą  wypłacane w terminach:
1 - 30 kwietnia 2024 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Obecna stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystanego do produkcji rolnej została ustalona w wysokości 1,46 zł na 1l.

Termin składania wniosków w pierwszym terminie 1-29 luty  2024 r. w Urzędzie  Miasta i Gminy Dąbrowice w pok. Nr 3 (KASA)

Uwaga nowe wzoru wniosku !!!
Więcej informacji można uzyskać pod adresem https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego