Szczepimy się

Uwaga na oszustów "Czyste Powietrze"

Przestrzegamy mieszkańców przed firmami wykonawczymi, które w ostatnim czasie pojawiają się na terenie Gminy Dąbrowice oferując odpłatne usługi w zakresie dofinansowań do wymiany kotłów oraz sporządzenia wniosków w ramach Programu "Czyste Powietrze", powołując się na współpracę z Urzędem Miasta i Gminy Dąbrowice. Gmina Dąbrowice, na podstawie porozumienia z WFOSiGW, prowadzi nieodpłatny punkt doradczy. Mieszkańcy naszej Gminy mogą za pośrednictwem tutejszego Urzędu złożyć wniosek o dotację oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu.

W związku z licznymi pytaniami oraz zgłoszeniami telefonicznymi, które miały miejsce w ostatnich dniach, przestrzegamy mieszkańców przed pseudo-urzędowymi firmami oferującymi odpłatne usługi przygotowania wniosku o dotację, których ulotki pojawiają się w Państwa skrzynkach pocztowych.
Firmy te sugerują, że realizują przy rzekomej współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Dąbrowice, Urzędem Marszałkowskim lub Unią Europejską, program antysmogowy wymiany pieców z dotacją.
Taka współpraca firmy wykonawczej z Urzędem Miasta i Gminy Dąbrowice jak i programami unijnymi, o których piszą, nie ma pokrycia w rzeczywistości.
Są to wyłącznie oferty próbujące nakłonić Państwa do zamówienia usługi instalacji nowego źródła ciepła bez jakiejkolwiek gwarancji na dotację czy refundację kosztów wymiany pieca.

Przypominamy, że Mieszkańcy, którzy wyrażają chęć korzystania z dofinansowania wymiany swojego starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła powinni zgłosić się do Urzędu Miasta i Gminy Dąbrowice.