Szczepimy się

Złote Gody 2024

Szanowni Mieszkańcy!
Serdecznie zachęcam do zgłaszania par małżeńskich, zamieszkujących na terenie naszej gminy, które w 2024 roku będą obchodziły Jubileusz Złotych Godów – 50 lecie pożycia małżeńskiego (małżeństwa zawarte w 1974 roku bądź w latach wcześniejszych, jeżeli medale nie zostały jeszcze przyznane).
Zgłoszenia można dokonać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dąbrowicach, ul. Nowy Rynek 17 bądź pod nr telefonu 24 252 25 95 do dnia 10 marca 2024 roku. 

 

Dorota Dąbrowska
Burmistrz Miasta i Gminy Dąbrowice