Szczepimy się

Informacja o obrocie sadzeniaka ziemniaka niewiadomego pochodzenia

Grafika przedstawia informację z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi z ostrzeżeniem przed obrotem sadzeniakami ziemniaka niewiadomego pochodzenia.