Szczepimy się

Informacja o dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Fundusz Solidarnościowy, Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024

Grafika przedstawia informację o dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Fundusz Solidarnościowy, Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024