Szczepimy się

Dożynki 2023 - podziękowania

Dnia 26 sierpnia 2023 roku w Dąbrowicach odbyły się uroczystości z okazji odzyskania praw miejskich przez Dąbrowice, piknik „Bezpieczny i ekologiczny powrót do szkoły” oraz Dożynki Gminne pod Narodowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Organizatorami tego wydarzenia była Gmina Dąbrowice oraz Powiat Kutnowski. 

Chcielibyśmy serdecznie podziękować naszym partnerom:

Marszałkowi Województwa Łódzkiego Grzegorzowi Schreiberowi,

Lokalnemu inwestorowi oraz sponsorowi firmie Engie Zielona Energia Sp. z o. o.,

Animex Foods Sp. z o. o.,

JBF Group,

Dino Polska S.A.,

Polfarmex S.A.,

Zakład Gospodarki Komunalnej z Chodcza,

Zakład Usług Komunalnych,

DROGON,

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.,

Kelloggs,

Leiber,

Wotex,

Sommers,

Florian,

EnerBio,

AMZ Kutno,

Bar u Bogusi,

Outcast Airsoft Team,

Dudki 11 – Centrum Motoryzacyjne,

PreZero Service Centrum Sp. z o. o.,

Stowarzyszenie Wesoła Pasieka,

Aquas,

MagneVita,

Wspomnienie na Życzenie,

Piekarnia Dąbrowice,

MPC,

Cyberkultura,

Agencja Ochrony VIPER,

Centrum Medyczne DERMEX,

Dziękujemy służbom mundurowym za ich prelekcje oraz zaangażowanie w nasze wydarzenie:

Komendzie Powiatowej Policji w Kutnie,

Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie,

9 Łódzkiej Brygadzie Obrony Terytorialnej,

Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

Kutnowskiemu Szpitalowi Samorządowemu.

Dziękujemy księdzu proboszczowi Zbigniewowi Świsłowskiemu za odprawienie uroczystej Mszy Świętej z okazji odzyskania praw miejskich oraz za pobłogosławienie tegorocznych plonów.

Dziękujemy Panu Markowi Matuszewskiemu,

Panu Tadeuszowi Woźniakowi,

Panu Senatorowi Przemysławowi Błaszczykowi,

Panu Tomaszowi Walczewskiemu oraz pracownikom Referatu Promocji i Informacji Starostwa Powiatowego w Kutnie.

Dziękujemy Starostom tegorocznych dożynek,

delegacjom poszczególnych sołectw oraz sołtysom.

Chcemy złożyć serdeczne podziękowania dla:

Druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Dąbrowice,

Pań z Kół Gospodyń Wiejskich Augustopol, Baby, Dąbrowice, Klub Kobiet Aktywnych, Mariopol-Rozopol, Liliopol, Ostrówki, Witawa, Zgórze.

Dziękujemy Paniom Dorocie i Marlenie Grabskim z miejscowości Baby.

Dziękujemy Paniom Barbarze Jabłońskiej i Katarzynie Malec z Dąbrowic.

Dziękujemy Państwu Małgorzacie i Piotrowi Kwiatkowskim.

Dziękujemy Pani Bożenie Olesińskiej i Kacprowi Olesińskiemu.

Dziękujemy Panu Markowi Pietrzakowi.

Dziękujemy Pani Małgorzacie Janeckiej – Burdyka.

Dziękujemy Wójtowi Gminy Chodów Panu Markowi Kowalewskiemu.

Szczególne podziękowania przesyłamy dla biura detektywistycznego Rutkowski, w szczególności dla Pana Krzysztofa.

Dziękujemy Stowarzyszeniu „Lechita“ Pana Marka Drabika.

Dziękujemy Dyrektorowi Zespołu Szkół w Dąbrowicach Pani Mirosławie Wolskiej,

Pani Kierownik Beacie Drążkiewicz

oraz Paniom kucharkom za pomoc w przygotowaniu pysznego poczęstunku dla Państwa.

Dziękujemy naszemu zespołowi Dąbrowickie Nutki oraz dzieciom z Zespołu Szkół w Dąbrowicach za występy uświetniające uroczystość.

Dziękujemy Dyrektorowi Dąbrowickiego Centrum Kultury.

Dziękujemy bardzo serdecznie pracownikom oraz stażystom, a szczególnie pracownikom samorządowym z Urzędu Miasta i Gminy w Dąbrowicach, jak również wszystkim Państwu, którzy przyczynili się do zorganizowania dzisiejszej uroczystości.

Zdjęcia wykonane przez: fot. PanoramaKutna.pl

Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 15 z dnia 04.09.2023

Dnia 04.09.2023 upłynął termin zgłaszania i rejestracji kandydatów na członka Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Kutnie.

Komisja Okręgowa Nr 15 w Dąbrowicach wyznaczyła dodatkowy termin, który upływa 08.09.2023 o godz. 12.00.

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia można pobrać ze strony: https://bip.dabrowice.pl/dokumenty/2870

Informacja dot. przygotowań tablicy pamiątkowej

Ważna informacja

W związku z trwającymi przygotowaniami tablicy pamiątkowej ku czci Mieszkańców Gminy Dąbrowice walczących i poległych w walkach, w latach 1914-1921 i w latach 1939-1945 Burmistrz Miasta i Gminy Dąbrowice - Pani Dorota Dąbrowska zwraca się z ogromną prośbą o zgłaszanie osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu: 24-252-25-87, w Urzędzie Miasta i Gminy Dąbrowice do dnia 15 września 2023 roku nazwisk osób, które zostaną umieszczone na tablicy pamiątkowej na Placu Świętego Jana Pawła II.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

 Grafika przedstawia życzenia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024

Dożynki Gminne oraz odzyskanie praw miejskich przez Dąbrowice 26.08.2023 r.- podsumowanie

 

Uroczystości w Dąbrowicach już za nami!
W minioną sobotę w mieście Dąbrowice miały miejsce, aż trzy duże wydarzenia jednocześnie! Świętowano odzyskanie po 153 latach praw miejskich przez Dąbrowice, dziękowano za plony
oraz bawiono się na pikniku pn.: „Bezpieczny i Ekologiczny Powrót do Szkoły”.

W uroczystości wzięli udział: Przemysław Błaszczyk - Senator RP, Tadeusz Woźniak - Poseł na Sejm RP, Marek Matuszewski - Poseł na Sejm RP, Zbigniew Linkowski - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, Robert Baryła - Członek  Zarządu Województwa Łódzkiego, Daniel Kowalik – Starosta Kutnowski, Dorota Dąbrowska - Burmistrz Miasta i Gminy Dąbrowice, Tomasz Walczewski – Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego, Ryszard Olesiński – Radny Rady Powiatu Kutnowskiego, Marek Drabik – Radny Rady Powiatu Kutnowskiego, Elżbieta Milczarska - Radna Rady Powiatu Kutnowskiego, Arkadiusz Olesiński - Radny Rady Miasta Kutno.

Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą polową. Zaraz potem, przybyłych na dożynki gości poczęstowano  chlebem z tegorocznych zbiorów ziaren z dąbrowickich pól.
Następnie głos zabrali: Dorota Dąbrowska - Burmistrz Miasta i Gminy Dąbrowice, Daniel Kowalik - Starosta Kutnowski, Przemysław Błaszczyk - Senator RP, Tadeusz Woźniak - Poseł na Sejm RP, Marek Matuszewski - Poseł na Sejm RP, Zbigniew Linkowski - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, a także Robert Baryła - Członek  Zarządu Województwa Łódzkiego.

Krótki zarys historyczny Dąbrowic został przedstawiony przez Janusza Pawlaka – doktora nauk humanistycznych.

Historia Dąbrowic zaczyna się od tych samych słów. Dobrawka przybyła do Mieszka. Od tych samych słów zaczyna się również historia i w legendach Dąbrowic. Dąbrówka to córka czeskiego księcia Bolesława Srogiego, która w 965 roku została wydana za księcia polskiego Mieszka. Według legendy, która jest znana bardzo dobrze, w Dąbrowicach pojawiła się idąc drogą południową, przez Bramę Morawską, przez Kraków, pobliską Łęczycę. Znalazła się w okolicy obecnych Dąbrowic. Tutaj, według legendy zaniemogła i poproszono znachorkę, żeby wyleczyła księżnę czeską.
Warto dodać, że Dąbrowice to jedyne miasto królewskie w powiecie kutnowskim. Od XII do XIV wieku należało do arcybiskupa gnieźnieńskiego. W okolicy Dąbrowic jest wiele znamienitych ośrodków. Tu niedaleko urodził się Kazimierz Wielki. To Kazimierz Wielki w 1347 roku wykupił Dąbrowice wraz z przyległymi terenami od arcybiskupa gnieźnieńskiego i od tego momentu dobra Dąbrowickie stały się dobrami królewskimi. Niecałe sto lat później, między latami 1425 a 1429 Dąbrowice po raz pierwszy uzyskały prawa miejskie. Sto lat później, w połowie XVI wieku, prawa miejskie zostały odnowione. Podobnie jak cała Polska, Dąbrowice z okolicami w XVII wieku uległy wielkim zniszczeniom z powodu potopu szwedzkiego.
W wieku XIX dąbrowiccy mieszkańcy uczestniczyli w Powstaniu Styczniowym i właśnie wtedy, jako wyraz represji,  Dąbrowice i inne ośrodki miejskie w powiecie kutnowskim utraciły swoje prawa miejskie. Tak jak już wspomniano, po ponad półtora wieku Dąbrowicom odnowiono prawa miejskie .
W 2023r. trzeci raz z rzędu dzięki staraniom wielu  tych osób, o których mówiono i niezwykłej determinacji Pani Burmistrz Doroty Dąbrowskiej, Dąbrowice odzyskały prawa miejskie.
Niezmiernie cieszę się z tego, że na powrót Dąbrowice cieszą się prawami miejskimi. – mówi Janusz Pawlak – doktor nauk humanistycznych.

Obchody święta plonów w Dabrowicach miały zatem szczególny charakter, podkreślały istotę pracy rolników i jej rangę w życiu lokalnej społeczności.
Dlatego też, w dalszej części uroczystości  Daniel Kowalik - Starosta Kutnowski, podczas dożynek odczytał list nadesłany od Andrzeja Dudy Prezydenta RP w związku z objęciem Dożynek gminnych Patronatem Honorowym.
„Mieszkańcy miasta i gminy Dąbrowice. Dziękuję za rolniczy trud, którego symbolicznym zwieńczeniem są żniwa i tradycyjne Święto Plonów. Dziękuję za Państwa troskę o ziemię ojców, za starania o to, aby rodziła obficie, aby na żadnym polskim stole nie zabrakło chleba. Przynosi to doskonałe rezultaty, bowiem na rynkach krajowych i zagranicznych polska żywność jest klasą samą dla siebie,  rozchwytywaną przez konsumentów doceniających jej najwyższą jakość” - pisał w liście odczytanym przez Daniela Kowalika, Andrzej Duda Prezydent RP.

To była niezwykle podniosła uroczystość, dziękujemy wszystkim za udział. Cieszę się, że wspólnie mogliśmy podziękować rolnikom za trud pracy na roli, a także świętować odzyskanie praw miejskich przez Dąbrowice i edukować dzieci w temacie bezpieczeństwa i ekologii w związku ze zbliżającym się powrotem do szkoły. – dodał Daniel Kowalik - Starosta Kutnowski.

Przemysław Błaszczyk, Senator RP w imieniu Mateusza Morawieckiego, Premiera RP przekazał Dorocie Dąbrowskiej,  Burmistrz Miasta i Gminy Dąbrowice symboliczny klucz do miasta.
Następnie, podobny podarunek niczym historyczna Dobrawa, na ręce Pani Burmistrz przekazała jedna z mieszkanek Dąbrowic.

Kilka miesięcy temu, Dąbrowice rozpoczęły swoje funkcjonowanie jako miasto, jednak władze miasta zdecydowały, że to właśnie  dziś, podczas Dożynek Gminnych połączonych z Piknikiem ,,Bezpieczny i Ekologiczny Powrót do Szkoły” będą hucznie obchodzić to wydarzenie. Niezmiernie mnie cieszy powrót Dąbrowic na mapę miast naszego kraju po 153 latach nieobecności. To wydarzenie stanowi hołd dla mieszkańców i stanowi inspirację dla młodszych pokoleń, aby kontynuować historię miasta. – mówił Przemysław Błaszczyk - Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Jestem dumna że po 153 latach udało nam się odzyskać prawa miejskie. Z tej okazji przygotowaliśmy możliwość podróży w czasie, do epoki średniowiecznych rycerzy, co cieszyło się ogromnym Państwa zainteresowaniem. Ponadto dla wszystkich zgromadzonych, czekało mnóstwo innych atrakcji. Ogromnie się cieszę, że spędziliśmy ten dzień razem – dodała Dorota Dąbrowska, Burmistrz Miasta i Gminy Dąbrowice.

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele zebrani w Dąbrowicach, dziś wspólnie celebrujemy tą potrójną okoliczność. Nawiązując w stronę pikniku "Bezpieczny i Ekologiczny Powrót do Szkoły", życzę serdecznie młodzieży Dąbrowickiej oraz wszystkim młodym ludziom pomyślnego powrotu do nauki. Dziś jednoczymy się także z okazji uroczystości odzyskania praw miejskich przez Dąbrowice oraz tradycyjnych corocznych dożynek. – mówił Tadeusz Woźniak – Poseł na Sejm RP

Na ręce Pani Burmistrz, przez Zbigniewa Linkowskiego - Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego, został przekazany ręcznie wyrzeźbiony anioł.

Pozwólcie, że pogratuluję Pani Burmistrz odzyskania praw Miejskich w imieniu Pana Marszałka Grzegorza Schreibera. Przekażę w jego imieniu także tego anioła. To jest anioł, który został specjalnie dla Państwa zaprojektowany przez rzeźbiarza kutnowskiego. Został wyrzeźbiony tak, żeby chronił i prowadził waszą gminę, żebyście się nadal rozwijali  – mówił Zbigniew Linkowski – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Jest mi niezmiernie miło, że mogę być tutaj w tak ważnym, szczególnym i podniosłym dniu Pani Burmistrz. Gratuluję uzyskania praw miejskich Pani Burmistrz, ale przede wszystkim mieszkańcom Dąbrowic. Naprawdę piękny dzień, piękny moment, odbywa się tutaj w tej najmniejszej miejscowości w naszym województwie łódzkim.
Dziś odbywa się także święto plonów, tradycyjne dożynki. To jest właśnie ten moment, ten czas, żeby podziękować Bogu, ale przede wszystkim podziękować rolnikom za ciężką, trudną pracę, czasami nie wymierną ekonomicznie, ale jak bardzo potrzebną – mówił Robert Baryła - Członek Zarządu Województwa Łódzkiego

Warto dodać, że wydarzenie zostało objęte Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Andrzeja Dudy,  a także Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Łódzkiego - Grzegorza Schreibera, Starosty Kutnowskiego - Daniela Kowalika oraz Burmistrz Miasta i Gminy Dąbrowice - Doroty Dąbrowskiej.

Konferansjerami wydarzenia byli: Elżbieta Milczarska - Radna Rady Powiatu Kutnowskiego oraz Arkadiusz Olesiński - Radny Rady Miasta Kutno.

Na mieszkańców czekało naprawdę wiele atrakcji. Wśród nich znalazły się także te dla najmłodszych mieszkańców, między innymi: dmuchańce, konkursy, berlinkowóz firmy Animex, obóz rycerski, ścianka wspinaczkowa OSP Żychlin, fotobudka 360° czy potrawy przygotowane przez lokalne Koła Gospodyń Wiejskich i ZS w Dąbrowicach. Obecni oczywiście byliśmy z naszym stoiskiem plenerowym, w którym czekały balony, gadżety Powiatowe, konkursy z wiedzy o bezpieczeństwie i ekologii, kolorowanki
i prezenty przygotowane przez firmę Florian, a także pyszne, zdrowe jabłka, plony naszych dąbrowickich sadów. Jestem pewien, że tak duża ilość atrakcji przysporzyła najmłodszym przedstawicielom naszego regionu wielu radości i uśmiechów - mówił Tomasz Walczewski -Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego.

Wszystkiemu towarzyszył mini turniej łuczniczy,  w którym do wygrania było wiele ciekawych  nagród, przygotowany przez Marka Drabika - Radnego Rady Powiatu Kutnowskiego.

Z ogromnym zainteresowaniem spotkała się prezentacja dwóch  opancerzonych wozów,  jedego produkcji AMZ Kutno, przyprowadzonego przez detektywa Krzysztofa Rutkowskiego, który podczas pikniku poprowadził krótkie prelekcje dotyczące zasad  bezpieczeństwa.

Nie obyło się również bez występów muzycznych Denis Impulsywni, Skaner, Andreas oraz Allegro Dance.

Tłumy gości zebrały się podczas występu Kabaretu Malina znanych w serwisie YouTube jako ,,Królowie Żyta”, a atmosfera była po prostu niezapomniana. Dowcipne teksty, świetne żarty - cały występ był strzałem w dziesiątkę!

Finałowy koncert zgromadził wielu fanów muzyki z gminy i powiatu, przyczyniając się do integracji lokalnej społeczności.

Na przybyłych gości czekała prawdziwa uczta kulinarna, jak na Dąbrowice przystało. W tym roku można było skosztować samych rarytasów!

Tomasz Walczewski Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego wręczył na scenie podziękowania za udział w pikniku m.in.: firmie Engie, detektywowi Krzysztofowi Rutkowskiemu, grupie JBF czy Agencji Ochroniarskiej Viper. Nie brakowało także szerokiej gamy występów artystycznych! Na Dąbrowickiej scenie wystąpili: Denis Impulsywni, zespół Skaner, kabaret Malina znany w serwisie YouTube jako „Królowie żyta”, Dj Andreas, a także Allegro Dance. Do północy trwała zabawa taneczna, która porwała tłumy do tańca!

Niezmiernie mi miło, że razem z Powiatem Kutnowskim zorganizowaliśmy uroczystość Odzyskania Praw Miejskich przez Dąbrowice, połączoną z Piknikiem „Bezpieczny i ekologiczny powrót do szkoły”. To świetna okazja, aby podkreślić fakt, że Dąbrowice po tylu latach odzyskały tytuł miasta – mówił Krzysztof Danecki – Prezes Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych "Szansa".

Organizatorami wydarzenia był Powiat Kutnowski, Gmina Dąbrowice oraz Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych ,,Szansa”.

Chcielibyśmy także gorąco podziękować naszym Partnerom Strategicznym za ich wsparcie, miedzy innymi: Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Łódzkiego, firmie Animex, Engie oraz JBF Group.
To dzięki Państwa zaangażowaniu mogliśmy zorganizować tak wspaniałe wydarzenie! - dodał Tomasz Walczewski Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego.

Dziękujemy służbom mundurowym za ich prelekcje oraz zaangażowanie w nasze wydarzenie: Komendzie Powiatowej Policji w Kutnie, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, 9 Łódzkiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Zakładowi Usług Komunalnych, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Sp. Z O.O., Kutnowskiemu Szpitalowi Samorządowemu Serdecznie dziękujemy również naszym partnerom akcji: Dino Polska SA, DROGON, Polfarmex S. A., Kelloggs, Lechita, Leiber, Engie, Wotex, Sommers, Florian, EnerBio, AMZ Kutno, Bar u Bogusi, Outcast Airsoft Team, Dudki 11 - Centrum Motoryzacyjne, PreZero Service Centrum Sp. z o.o., Stowarzyszenie Wesoła Pasieka, Aquas, MagneVita, Wspomnienie na Życzenie, Piekarnia Dąbrowice, MPC, Cyberkultura, Agencja Ochrony VIPER oraz DERMEX, za wspaniałe wsparcie i zaangażowanie w nasze wydarzenie!

Cieszymy się, że piknik "Bezpieczny i Ekologiczny Powrót do Szkoły" zdobył uznanie. To dla nas ogromna satysfakcja, że mogliśmy dostarczyć Wam bezpieczną rozrywkę.
Podsumowując, jak co roku Dożynki w Dąbrowicach zaliczamy do udanych i zapraszamy na kolejne już za rok, a już za rok, podobnie jak teraz, dużo będzie się działo. Dla wszystkich przygotujemy jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej ciekawych zdarzeń.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 58/2023

 

Grafika przedstawia ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia. Prognozowane sąburze od godz. 15:00 dnia 29.08.2023 do godz. 24:00 dnia 29.08.2023, którym miejscami będątowarzyszyćbardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.