Szczepimy się

Zebrania sołeckie

W dniach 24 czerwca -  2 lipca 2013 roku odbędą się zebrania sołeckie w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Harmonogram spotkań:

24 czerwca:

 • Żakowiec - godz. 14:00, zebranie na posesji Sołtysa;
 • Zgórze - godz. 18:00, zebranie w świetlicy;
 • Ostrówki - godz. 20:00, zebranie w świetlicy OSP.

25 czerwca:

 • Dąbrowice I - godz. 10:00, zebranie w Bibliotece;
 • Mariopol-Rozopol - godz. 20:00, zebranie na posesji Sołtysa.

26 czerwca:

 • Witawa - godz. 14:00, zebranie na posesji Sołtysa;
 • Dąbrowice III - godz. 17:00, zebranie w Bibliotece;
 • Augustopol - godz. 20:00, zebranie w świetlicy OSP.

27 czerwca:

 • Lilopol - godz. 16:00, zebranie na posesji Sołtysa;
 • Dąbrowice II - godz. 20:00, zebranie w Bibliotece.

2 lipca:

 • Baby - godz. 20:00, zebranie w świetlicy OSP
  .

OBECNOŚĆ NA ZEBRANIU OBOWIĄZKOWA.

 

Dzień Dziecka 2013 r.

 

W dniu 1 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie Placu zabaw współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach działania  413 Wdrażanie  lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 dotyczącym operacji „ Budowa placu zabaw na terenie parku przy ulicy Stary Rynek”. Przy współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gmin CENTRUM.

Czytaj więcej: Dzień Dziecka 2013 r.

Strażacy z OSP Dąbrowice będą mieć nowy sprzęt

 

12 czerwca 2013 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, którym udzielana została pomoc finansowa z budżetu Województwa Łódzkiego w 2013 r.  na wyposażenie jednostek ochotniczej straży pożarnej w sumie przekazano 300 000 zł do podziału dla samorządowców z 18 gmin województwa łódzkiego.

Na spotkanie przybył Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, prezydenci i burmistrzowie miast, wójtowie gmin oraz przedstawiciele jednostek straży pożarnej. Goście zebrali się w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobroniu, gdzie złożyli  podpisy. Pomoc będzie przekazana na potrzeby strażaków. Za otrzymane środki finansowe nasi druhowie będą mogli kupić sprzęt do ratowania życia, zdrowia, ochrony mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową i innymi zagrożeniami. Gmina Dąbrowice otrzymała na ten cel 18 000 zł.

 

 

Zmiany w świadczeniach opiekuńczych

Dnia 1 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy 

o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz U z 2012r., poz.1548 ),  która wprowadziła zmiany w warunkach nabywania prawa do  świadczeń pielęgnacyjnych oraz wprowadziła nowe świadczenie opiekuńcze tj. specjalny zasiłek opiekuńczy.

 

Czytaj więcej: Zmiany w świadczeniach opiekuńczych

Zbliżający się okres zasiłkowy 2013/2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowicach przypomina o zbliżającym się okresie zasiłkowym 2013/2014.

Wnioski o świadczenie z funduszu alimentacyjnego można będzie pobierać od dnia 1 sierpnia 2013 r, natomiast wnioski o przyznanie zasiłku rodzinnego z dodatkami od dnia 1 września 2013 r. Bliższe informacje na temat wniosków i niezbędnych do nich dokumentów udzielane są pod numerem tel. /24/ 252 25 95

Zbiórka foli, opon oraz elektrośmieci.

W dniach 10-13 czerwca na terenie naszej gminy odbyła się zbiórka foli, opon, zużytego sprzętu RTV oraz AGD. Dnia 14 czerwca 2013 roku zaplanowana jest wywózka w/w śmieci przez firmę zewnętrzną. 

Więcej artykułów…

 1. Otwarcie placu zabaw