Szczepimy się

Dofinansowanie do Odnawialnych Źródeł Energii – Informacja dla mieszkańców cz. II

Dofinansowanie do Odnawialnych Źródeł Energii
– Informacja dla mieszkańców cz. II

 

Gmina Dąbrowice z uwagi na duże zainteresowanie udziałem w projekcie pn.: „Dostawa
i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Dąbrowice”
planowanym do realizacji przez Gminę Dąbrowice w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, Priorytet – FELD.02 – Fundusze Europejskie dla Zielonego Łódzkiego, Działanie – FELD.02.05 Odnawialne źródła energii, przekazuje poniżej informacje dotyczące konieczności złożenia deklaracji udziału i ankiety technicznej.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, zarówno mieszkańcy, którzy wyrazili swoje zainteresowanie i chęć uczestnictwa w projekcie telefonicznie jak i mieszkańcy gminy, którzy są zainteresowani, a nie dokonali jeszcze zgłoszenia w Urzędzie Miasta i Gminy Dąbrowice proszeni są o złożenie deklaracji udziału w projekcie oraz stosownej ankiety technicznej w siedzibie UMiG Dąbrowice do dnia 01.09.2023 r. (tj. piątek) do godz. 15:30.

Osoba zainteresowania montażem instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii obligatoryjnie składa deklaracje udziału i ankietę (instalacja fotowoltaiczna wraz
z magazynem energii)
. Natomiast osoba zainteresowana montażem pompy ciepła powietrze-woda wraz z deklaracją udziału powinna złożyć ankietę (pompa ciepła).

Deklaracje dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Dąbrowice oraz do pobrania jako załącznik do niniejszej informacji.

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Urząd Miasta i Gminy Dąbrowice informuje, że wnioski o stypendium szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej przyjmowane będą w budynku Urzędu Miasta i Gminy Dąbrowice w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30 – pierwsze piętro, pokój  nr 9 w dniach: 4.09. - 15.09.2023.

Wysokość stypendium wypłacanego uczniowi może być wypłacana od jednego do dziesięciu miesięcy w danym roku szkolnym. Wysokość ww. świadczenia oceniania będzie indywidualnie od sytuacji materialnej. Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Dąbrowice.

Ostrzeżenie meteorologiczne 26-08-2023

Grafika przedstawia ostrzeżenie meteorologiczne:

Zjawisko: Burze z gradem/2

Obszar: powiat kutnowski

Ważność: od godz. 03:00 dnia 27.08.2023 do godz. 11:00 dnia 27.08.2023

 

Prawdopodobieństwo: 80%

Płatność dla małych gospodarstw do 5 ha

Informacja o naborze w ARiMR trwającym do 31 sierpnia br. dotyczącym Płatności dla małych gospodarstw do 5 ha.

Kwota w ramach płatności wynosi 225 euro/ha.

Płatność przysługuje rolnikom do 5 ha, tj. rolnikom, którzy spełniają warunki:

- we wniosku o przyznanie płatności na rok 2023 (złożonym w terminie od 15 marca do 25 lipca 2023 r.) łączna powierzchnia  gruntów wnioskowanych do dopłat wynosi co najmniej 1 ha i nie więcej niż 5 ha

-  rolnik lub ewentualnie  poprzedni właściciel działek otrzymał dopłaty bezpośrednie za 2022r

Rolnicy Ci mogą składać żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw, która to płatność zastąpi wszystkie wnioskowane płatności bezpośrednie (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów).

Płatność dla małych gospodarstw jest szczególnie korzystna dla gospodarstw do 5 ha, które nie wnioskowały o tzw. ekoschematy i nie wnioskowały o dopłaty do produkcji np. do bydła czy roślin bobowatych itp.

 

Zainteresowani rolnicy mogą zgłosić się do doradców Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w celu wypełnienia oświadczenia o żądaniu tej płatności.

Informacja z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Kutnie

W załączeniu informacja przekazana od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie.

Załączniki:
Pobierz plik (INFORMACJA.pdf)INFORMACJA.pdf[ ]118 kB

Kondolencje dla Pani Bożeny Radke