Szczepimy się

Dofinansowanie do Odnawialnych Źródeł Energii - Informacja dla mieszkańców Gminy Dąbrowice

 

 

Gmina Dąbrowice w związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa naborem nr FELD.02.05-IZ.00-001/23 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 2. Fundusze europejskie dla zielonego Łódzkiego, Działanie FELD.02.05 Odnawialne źródła energii, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 informuje, iż zamierza przystąpić do złożenia wniosku o dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Dąbrowice.

W ramach przedmiotowego naboru Gmina Dąbrowice planuje uzyskać dofinansowanie dla mieszkańców gminy na :

  • montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii

 

Przewidywany poziom dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych (podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym).

 

Wszystkich mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do dokonania zgłoszenia telefonicznie pod numerem (24) 252 25 83 do dnia 28.08.2023 r. do godziny 14:30. Zgłoszenie to pozwoli oszacować poziom zainteresowania mieszkańców Gminy Dąbrowice udziałem w ww. projekcie.

 

Warunkiem złożenia wniosku o dofinasowanie w ww. naborze przez Gminę Dąbrowice jest zgłoszenie do projektu min. 50 gospodarstw domowych.

 

W przypadku zainteresowania na poziomie zbliżonym do wymaganego bądź wyższym zainteresowani mieszańcy zostaną poproszeni o złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie, które pozwolą na prawidłowe przygotowanie wniosku o dotację ze środków Unii Europejskiej.

 

 

 

 

Kondolencje dla rodziny Pani Teresy Stokfisz

Zaproszenie na piknik z okazji odzyskania praw miejskich przez Dąbrowice

Ostrzeżenie meteorologiczne 127

Grafika przedstawia ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia o możliwości wystąpienia burz oraz ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia o możliwości wystąpienia upału.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 50/2023

Grafika przedstawia ostrzeżenie  meteorologiczne pierwszego stopnia w sprawie możliwości wystąpienia od godz. 13:00 dnia 18.08.2023 do godz. 22:00 dnia 18.08.2023 r.  burz, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

 

 

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 48 zmiana

Grafika przedstawia zmianę ostrzeżenia  meteorologicznego drugiego stopnia w sprawie możliwości wystąpienia upałów od godz. 14:13 dnia 17.08.2023 do godz. 19:00 dnia 20.08.2023. Temperatura maksymalna od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.