Szczepimy się

Wybory do Izb Rolniczych 2023

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 15 w Dąbrowicach  w sprawie składu komisji oraz terminu zgłaszania i rejestrowania kandydatów na członków Rad Powiatowych Izby Rolniczej.

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2023 rok

 

OBWIESZCZENIE

 

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 15 w Dąbrowicach

podaje do wiadomości skład osobowy Komisji:

  1. Przewodniczący Komisji - Karolina Dropińska

  2. Wiceprzewodniczący Komisji - Marzanna Szarwas

  3. Sekretarz Komisji - Anita Truszczyńska

  4. Członek Komisji - Wiesława Kwiatkowska

  5. Członek Komisji - Marzanna Szarwas

Siedziba Komisji mieści się w: Urzędzie Miasta i Gminy Dąbrowice, ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice

Komisja pełni dyżur w swojej siedzibie:

w dniu 04.09.2023 r. (poniedziałek) w godzinach od 12.00 do 14.00

kontakt pod nr telefonu 24 252 25 83 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

Wgląd do spisu członków izby uprawnionych do udziału w wyborach do rady powiatowej izby rolniczej będzie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Dąbrowice, ul. Nowy Rynek 17, pokój nr 3 (kasa Urzędu) od dnia 25.08.2023r.

Ze względu na obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych nie udziela się informacji
o innych osobach widniejących w spisie.

 

Zgłaszanie i rejestrowanie kandydatów na członków Rad Powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowych odbywa się najpóźniej w dniu 04.09.2023r.

 

Gdy liczba zgłoszonych kandydatów równać się będzie ilości mandatów w okręgu-zostaną oni uznani za delegatów rady.

Gdy liczba kandydatów będzie mniejsza niż liczna mandatów- odbędzie się dodatkowy nabór kandydatów. Prowadzony on będzie do dnia 08.09.2023r.

Gdy liczba kandydatów będzie większa niż liczba mandatów – w okręgu odbędzie się głosowanie w dniu 24.09.2023r.

 

                                                                     

Przewodniczący Okręgowej Komisji

Karolina Dropińska

 

 

 

 

Płatności dla małych gospodarstw

Komu przysługuje płatność dla małych gospodarstw?

Płatność przysługuje rolnikom:

  • posiadającym gospodarstwa o powierzchni do 5 ha użytków rolnych;

  • którzy już złożyli wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich na 2023 r. (na podstawie dotychczasowych przepisów) – ale tylko, jeżeli uzyskali ww. płatności w poprzednim roku (lub są następcami prawnymi takich rolników).

Niemniej jednak rolnicy ubiegający się o tę płatność nadal będą uprawnieni do uzyskania:

  • Uzupełniającej Płatności Podstawowej – dodatkowej płatności finansowanej z budżetu krajowego oraz

  • wsparcia w ramach II filaru WPR, np. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności ONW, płatności ekologicznych czy płatności zalesieniowych.

Jak uzyskać płatność?

Płatność dla małych gospodarstw będzie przyznana, jeżeli rolnik złoży żądanie (oświadczenie) przyznania tej płatności za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie od 1 do 31 sierpnia 2023 r.

Rolnicy, którzy ubiegają się o płatność dla małych gospodarstw, nie będą mogli otrzymać wsparcia z tytułu innych rodzajów płatności bezpośrednich, w tym ekoschematów i płatności związanych z produkcją. Kwota wsparcia wyniesie równowartość 225 EUR/ha (nie więcej niż 1 125 EUR/rolnika).

Grafika przedstawia informację dla rolników w sprawie płatności dla małych gospodarstw

 

Zaproszenie na Wojewódzką senioriadę w Sieradzu

Grafika przedstawia zaproszenie do wzięcia udziału w Wojewódzkiej senioriadzie w Sieradzu

Kondolencje dla Pani Zenony Kwiatkowskiej

Kondolencje dla Pani Zenony Kwiatkowskiej w związku ze śmiercią męża

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 48

Grafika przedstawia ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia w sprawie możliwości wystąpienia upałów od godz. 13:00 dnia 13.08.2023 do godz. 18:00 dnia 17.08.202.Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.

Piknikowo i sportowo z Województwem Łódzkim