Szczepimy się

Zwrot podatku akcyzowego 2023

Każdy rolnik, który chce odzyskać część podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

  • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023r. powinien złożyć odpowiedni wniosek do wójta , burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami)stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od
    1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023r.

  • w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. powinien złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego 2023 r.

Limit zwrotu podatku w 2023 r. został podniesiony i wynosi:

132,00 zł*  ilość ha użytków rolnych

oraz

48,00 zł* średnia roczna liczba dużych jednostek

przeliczeniowych bydła

Obecna stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystanego do produkcji rolnej została ustalona w wysokości 1,20 zł na 1l.      



Dotacje wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku 
w terminach:

3 – 28 kwietnia 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

2 – 31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

 

Zimowe utrzymanie posesj

Szanowni Państwo,

sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

DZIEŃ PAMIĘCI O OFIARACH HOLOKAUSTU

Przedstawiona grafika nawiązuje do upamiętnienia Międzynarodowego dnia ofiar Holokaustu

Bal Karnawałowo - Walentynkowy

Grafika przedstawia zaproszenie na bal karnawałowo - walentynkowy organizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Dąbrowicach oraz Koło Gospodyń Wiejskich "Dąbrówka"

ostrzeżenie meteorologiczne 4/2023

Grafika przedstawia ostrzeżenie meteorologiczne ostrzegające przed wystąpieniem marznących opadów deszczu lub mżawki w dniach 25-26.01.2023

STAWKI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W GMINIE DĄBRWICE

Grafiki przedstawiają stawki podatków i opłat lokalnych w Gminie Dąbrowice na 2023 rok