Szczepimy się

GMINA DĄBROWICE przyjmuje wnioski od mieszkańców na zakup węgla w ramach zakupu preferencyjnego na okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023r

GMINA DĄBROWICE przyjmuje wnioski od mieszkańców na zakup węgla w ramach zakupu preferencyjnego na okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023r. Wnioski o zakup mogą złożyć wszystkie osoby uprawnione, które chcą dokonać zakupu węgla w tym okresie.

Do zakupu preferencyjnego węgla uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. 

UWAGA: CENA ZA TONĘ KAŻDEGO RODZAJU WĘGLA WYNOSI 2000 ZŁ.

Warunki zakupu preferencyjnego przedstawiają się następująco:

  1. Proponowane sortymenty to węgiel gruby (orzech), węgiel typu ekogroszek.

  2. Przewidywane ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego: 1,5 tony do 30 kwietnia 2023 roku. Osoby, które zakupiły preferencyjnie węgiel w roku 2022 w mniejszej ilości niż maksymalna lub nie zakupiły węgla, mogą ująć we wniosku niewykorzystaną część limitu z roku 2022. Maksymalna ilość możliwa do zakupienia wynosi 3 tony.

  3. Cena za 1 tonę paliwa stałego sprzedawanego przez Gminę Dąbrowice będzie wynosiła 2 000 zł brutto.

  4. Do ceny wskazanej w punkcie 3 jest wliczony koszt transportu paliwa stałego z miejsca składowania do gospodarstwa domowego. 

Składanie wniosków przez mieszkańców:

  1. Wypełniony „Wniosek o preferencyjny zakup węgla kamiennego dla gospodarstwa domowego na okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.” mieszkaniec składa w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Dąbrowice przy ul. Nowy Rynek 17 (sekretariat).

  2. Weryfikacji wniosku dokonuje pracownik Urzędu Miasta i Gminy Dąbrowice.

  3. W przypadku posiadania węgla na składowisku wyznaczonym przez Gminę, pracownik Urzędu Miasta i Gminy Dąbrowice zadzwoni do wnioskodawców, aby zgłosili się po odbiór faktury VAT i dokonali wpłaty za węgiel w kasie Urzędu Miasta i Gminy Dąbrowice do godz. 13.45 bądź przelewem na wskazany rachunek bankowy w wyznaczonym terminie.

  4. Telefony w sprawie odbioru faktury oraz zapłaty będą wykonywane wg kolejności wpływu do Urzędu wniosków.

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek węgiel 2023 (1).pdf)wniosek węgiel 2023 (1).pdf[ ]345 kB

Terenowy Punkt Paszportowy w Kutnie.

Szanowni Państwo z dniem 23 stycznia 2023 roku na terenie Miasta Kutna zostanie uruchomiony punkt dedykowany realizacji zadań paszportowych. Wnioski będzie można składać w siedzibie Urzędu Miasta w Kutnie przy Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00

Dodatkowe informacje będzie można uzyskać pod numerem telefonu 24 253 11 46

Zaproszenie na obchody 160 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

 

ZAPROSZENIE

 

NA OBCHODY 160 ROCZNICY WYBUCHU

POWSTANIA STYCZNIOWEGO

 

22 stycznia 2023

 

Program uroczystości:

 

11:30 Msza Święta w 160 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego w intencji walczących
i poległych obrońców ojczyzny w kościele pw. Św Wojciecha i Stanisława
w Dąbrowicach. Przemówienia okolicznościowe.

12:30 Przemarsz na plac Świętego Jana Pawła II, złożenie kwiatów pod pomnikiem

13:00 Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie Powstańca Styczniowego na Cmentarzu Parafialnym w Dąbrowicach

LII Sesja Rady Miejskiej Dąbrowice

Poniżej link do LII Sesji Rady Miejskiej Dąbrowice

https://www.youtube.com/watch?v=u6nyLHRA4DM

ZUS - PUE

Szanowni Państwo,

 

Od 1 stycznia 2023r. każdy płatnik prowadzący działalność – nawet jednoosobową - ma obowiązek posiadać profil PUE ZUS

 

Ważne!

Od 16 stycznia 2023r. uruchomiliśmy proces zakładania firmom profili informacyjnych. Zakład  „z urzędu” założy takie konto, jego aktywacja leży już po Państwa stronie.

 

PUE ZUS  - jakie ma zalety?

 

PUE ZUS umożliwia załatwienie większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi, elektronicznie bez osobistej wizyty w ZUS. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do ZUS i korzystać z bezpłatnej aplikacji ePłatnik przeznaczonej do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych. Mogą też kontrolować stan swoich rozliczeń z ZUS, mają dostęp do zwolnień lekarskich swoich pracowników, mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne dokumenty z danymi z ZUS i przekazywać je do innych instytucji (np. banku lub urzędu).

 

Bez profilu nie będą Państwo mogli korzystać ze wspomnianych powyżej ułatwień.

 

Jak aktywować konto?

 

Sposób pierwszy- zapraszamy do  ZUS

 

ZUS I Oddział w Łodzi organizuje specjalnie dla Państwa Dzień Otwarty - 21 stycznia 2023r., w trakcie którego będziecie mogli aktywować profil.

 

GDZIE?

 

Ø  Łódź ul. Zamenhofa 2 oraz ul. Lipiec Reymontowskich 11,

Ø  Zgierz ul. Długa 43 oraz

Ø  Kutno ul. W. Jagiełły 12,

od godz. 9.00 do godz. 13.00

 

Sposób drugi 

 

W drugim etapie w lutym zostanie uruchomiona usługa automatycznej autoryzacji założonych profili metodą zaufania poprzez bankowość elektroniczną, login.gov.pl, certyfikat kwalifikowany. Aby dokończyć ten proces wystarczy tylko, że klient na stronie www.zus.pl wybierze ,,Zaloguj się ‘’ za pomocą bankowości elektronicznej, login.gov lub certyfikatu kwalifikowanego, a hasło ustali samodzielnie. Do tego procesu niezbędne jest podanie unikalnego numer telefonu lub adres mailowy. Również w tym przypadku login i jednorazowe hasło klient może otrzymać na sali obsługi klientów albo podczas e-wizyty.

ZUS mLegitymacja emeryta-rencisty

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi informuje, że od 1 stycznia 2023 r. wchodzą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2022 r.1 , dotyczące legitymacji emeryta-rencisty.
Emerytom i rencistom, którzy przed 1 stycznia 2023 r. otrzymali legitymacje w formie plastikowej karty identyfikacyjnej, wydamy automatycznie również legitymację w wersji elektronicznej. Takie osoby będą mogły korzystać z obu wersji dokumentu – i tradycyjnej, i elektronicznej.
mLegitymacja działa tak, jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie smartfona, osoba uprawniona potwierdzi, że jest emerytem lub rencistą i skorzysta z ulg i uprawnień jej przysługujących, np. zniżek do biletów.
Emeryci lub renciści, którzy chcieliby otrzymać tradycyjną legitymację w formie karty, będą musieli złożyć w tej sprawie wniosek (formularz ERL).
Co ważne, legitymacje emerytów i rencistów, które zostały wydane przed 2023 rokiem, są aktualne, zgodnie z nadanym terminem ważności.
Data udostępnienia mLegitymacji w aplikacji mObywatel może jednak nie być tożsama z datą wejścia w życie rozporządzenia, choć wdrożenie na pewno nastąpi w styczniu 2023 r.
Do czasu uruchomienia mLegitymacji w mObywatelu dla świadczeń przyznanych od 1 stycznia 2023 r. z urzędu wydawana będzie legitymacja emeryta–rencisty w formie plastikowej karty.