Szczepimy się

Tlenek węgla - cichy zabójca 2023

Szanowni Mieszkańcy,trwa sezon grzewczy, a wraz z nim wzrasta ryzyko pojawienia się śmiertelnych przypadków zatruć osób tlenkiem węgla (czadem) z uwagi na niewłaściwe eksploatowanie urządzeń grzewczych.
Przyczyną tragedii może być niewiedza, zaniedbanie, czy wadliwa instalacja odprowadzania spalin.OSTRZEGAMY!

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób.
Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.  

 

PRZYPOMINAMY!
Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów!

Art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) zobowiązuje właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, w tym bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego  instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).RADZIMY!Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze.

Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla:

 • jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku),

 • blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.

 •  

Co jest główną przyczyną zaczadzeń?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.
Wadliwe działanie wspomnianych przewodów może wynikać z:

 • ich nieszczelności,

 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,

 • wad konstrukcyjnych,

 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia.Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

W celu uniknięcia zaczadzenia należy:

 • przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza,

 • użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie  z instrukcją producenta,

 • stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,

 • nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych,

 • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,

 • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,

 • często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,

 • nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń (łącznie z uratowaniem najwyższej wartości, jaką jest nasze życie).

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 70/2023

Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź od godz. 06:00 dnia 21.11.2023 do godz. 12:00 dnia 21.11.2023

 

Rekrutacja do pracy w Austrii prowadzona w ramach sieci EURES

Grafika przedstawia plakat promujący rekrutację Dolnośląskiego Województwa Urzędu Pracy we Wrocławiu do pracy w Austrii prowadzonej w ramach sieci EURES.

Informacja dot. tego wydarzenia jest dostępna na stronie internetowej: http://www.eures.dwup.pl/aktualnosc-339-praca_w_austrii_rekrutujemy.html

 

 

 

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 2023

Grafika przedstawia życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Ostrzeżenie meteorologiczne 70/2023

 

Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. od godz. 06:00 dnia 21.11.2023 do godz. 12:00 dnia 21.11.2023

Apel do kierowców

APEL DO KIEROWCÓW O ZACHOWANIE OSTROŻNOŚCI I O OGRANICZENIE PRĘDKOŚCI JAZDY SZCZEGÓLNIE W REJONACH PÓL I LASÓW, GDZIE NIEBEZPIECZEŃSTWO NAGŁEGO POJAWIENIA SIĘ DZIKICH ZWIERZĄT NA DRODZE (ZWŁASZCZA POWIATOWYCH) JEST BARDZO DUŻE.

Jadący z nadmierną prędkością kierowca może nie mieć wystarczająco dużo czasu, aby bezpiecznie zahamować i wykonać manewr ominięcia przeszkody na drodze. Zderzenie z dzikim zwierzęciem może być bardzo groźne w skutkach. Najprostszym sposobem uniknięcia kolizji z dziką zwierzyną jest po prostu zdjęcie nogi z gazu, to nam da większe szanse w chwili, gdy na jezdnię wtargnie nieoczekiwany gość.

 

Informacje, które pomogą uniknąć zderzenia ze zwierzęciem:

 • Dzikie zwierzęta najbardziej aktywne są o zmierzchu i o świcie, kiedy spędzają czas na żerowaniu – to właśnie wtedy trzeba podróżować ze wzmożoną uwagą.

 • Zwracaj baczną uwagę na pobocza – mogą znajdować się tam zwierzęta gotowe, by przejść przez drogę.

 • Zwierzę oślepione przez światła reflektorów rzadko ucieka, zaś w większości przypadków zatrzymuje się i staje w bezruchu.

 • Widzisz zwierzę na drodze – użyj klaksonu.

 • Jeśli zobaczysz przebiegającą przez drogę sarnę, jelenia czy wilka bądź czujny i jedź ostrożnie, te zwierzęta żyją w stadach – za nim mogą podążać kolejne.

 • Dostosuj prędkość do panujących warunków. Przyczyną zdarzeń drogowych z udziałem dzikich zwierząt jest przeważnie nadmierna prędkość, która ogranicza możliwości manewru w przypadku pojawienia się zwierzęcia na drodze oraz zwiększa dystans potrzebny do zatrzymania rozpędzonego auta.

Jeżeli dojdzie do wypadku z udziałem dzikiej zwierzyny:

1. zjedź na pobocze,

2. włącz światła awaryjne

3. zabezpiecz miejsce wypadku trójkątem ostrzegawczym

4. zawiadom Policję.

Trzeba pamiętać o zachowaniu ostrożności w stosunku do zwierzęcia, gdyż ranne może być niebezpieczne!