Szczepimy się

Aktualności

Wycieczka do Uniejowa

27-09-2023

Wycieczka do Uniejowa

Grafika przedstawia zaproszenie na wycieczkę do Uniejowa.

Czytaj więcej

Zaproszenie na szkolenie online

27-09-2023

Zaproszenie na szkolenie online

Grafika przedstawia zaproszenie na szkolenie online organizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Czytaj więcej

Przerwa w dostawie wody w dniu 26.09.202…

25-09-2023

W dniu 26.09.2023 r. w godzinach 09.00-11.00 zaplanowana jest przerwa w dostawie wody w związku z pracami konserwatorskimi nieingerującymi w...

Czytaj więcej

Przypomnienie dla rolników o zgłaszaniu …

22-09-2023

Rolniku - samo oszacowanie strat nie oznacza przyznania pomocy finansowej. Należy złożyć wniosek przez aplikację „Zgłoś szkodę rolniczą” do 15...

Czytaj więcej

Informacja dot. jesiennej akcji szczepie…

22-09-2023

Informacja dot. jesiennej akcji szczepienia lisów

Grafiki przedstawiają informacje dot. jesiennej akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie.

Czytaj więcej

Życzenia z okazji Dnia Przedszkolaka

20-09-2023

Życzenia z okazji Dnia Przedszkolaka

Grafika przedstawia życzenia z okazji Dnia Przedszkolaka.

Czytaj więcej

Informacja o możliwości przekroczenia po…

13-09-2023

Informacja o możliwości przekroczenia poziomu ozonu w powietrzu

  Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzuZagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (180 μg/m3) dla ozonu...

Czytaj więcej

Obowiązek zgłaszania do powiatowego leka…

08-09-2023

Obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie...

Czytaj więcej

Spotkanie dla przedsiębiorców z wojewódz…

08-09-2023

Spotkanie dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w nowym, bezpłatnym cyklu spotkań informacyjnych pn. „Innowacyjne ŁÓDZKIE – szansa...

Czytaj więcej

Obwieszczenia Komisji Okręgowej Nr 15 z …

08-09-2023

Obwieszczenia Komisji Okręgowej Nr 15 z dnia 08.09.2023

Grafiki przedstawiają informacje dot. wykazu zarejestrowanych kandydatów do Rady Powiatowej Powiatu Kutnowskiego Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z okręgu wyborczego nr...

Czytaj więcej

NABÓR NA UCZESTNIKA PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2023

 

 

NABÓR NA UCZESTNIKAPROGRAMU
„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2023

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dąbrowice Dorota Dąbrowska  informuje, że od dnia 08 maja 2023 roku rozpoczna się nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowicach. Program przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie  o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Program finansowany jest  ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Głównym celem Programu jest zwiększenie dostępności usług asystenta jako formy wsparcia  osób z niepełnosprawnością.

 

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy m.in. przy:

 

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce,

 • załatwieniu spraw urzędowych,

 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu z niej.

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług osobistego asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia i dostarczenia jej  do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Dąbrowicach,  ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice lub wysłanie pocztą tradycyjną  na powyższy adres.

 

Karty zgłoszenia w formie papierowej są dostępne w  M-GOPS w Dąbrowicach oraz na stronie Gminy i M-GOPS .

 

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

W przypadku większej liczby osób zainteresowanych zostanie utworzona lista rezerwowa.

 

 

 

Załączniki:

 

 1. Karta Zgłoszenia AOON 2023,

 2. Oświadczenie Uczestnika o wyborze osoby wskazanej na  Asystenta,

 3. Oświadczenia Uczestnika o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku w ramach realizacji Programu,

 4. Zakres czynnościZałącznik nr 8 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023”

 5. Program AOON – edycja 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  Załączniki do pobrania poniżej: