Szczepimy się

Żakowiec

Sołtys- Przewodnicząca rady Sołeckiej- 


Rada Sołecka:

1. 

2. 

3.